membránové oddělovačeFirma BHV senzory byla založena v roce 1991 jako sdružení dvou fyzických osob - Petra Hejla a Jana Vaculíka. Od svého vzniku se zabýváme přístroji a systémy pro měření tlaku a profilujeme se jako firma s převahou výrobní činnosti. Většina našich výrobků nachází použití v systémech průmyslové automatizace a regulace.

Upřednostňujeme individuální přístup k našim zákazníkům, kterým pomáháme řešit složité a problematické situace při měření tlaku.

Náš výrobní program lze rozdělit do dvou skupin: na membránové oddělovače tlaku a snímače diference tlaků.

Membránové oddělovače se používají v systémech měření tlaku tam, kde nelze připustit, aby měřená kapalina přišla do přímého kontaktu s měřicím ústrojím tlakoměru nebo převodníku. Důvody k tomu bývají různé: agresivita měřeného média nebo jeho vysoká teplota, nutnost opakovaného čistění (sanitování), zvýšení mechanické odolnosti apod..

Druhou skupinu našich výrobků představují diferenční snímače tlaku, které jsou vyrobeny z nerezové oceli a pracují na indukčnostním snímacím principu. Vyznačují se vysokou přetížitelností a nacházejí uplatnění při měření tlakového spádu vzdušin a kapalin. Mezi základní technologie, na nichž je založena naše výroba, patří svařování tenkých nerezových plechů a fólií laserovým paprskem a mikroplazmou.

Náš výrobní sortiment je doplněn zbožím několika zahraničních firem, které na našem trhu zastupujeme. Jedná se o manometry, strojní a bimetalové teploměry německé firmy SUKU, plynové teploměry holandské společnosti STIKO a dále o tlakové spínače německých firem Beck a Layher.

Od r. 2001 jsme byli též smluvním zástupcem firmy Wallace&Tiernan, která je světově proslulým tradičním výrobcem vysoce přesných mechanických a elektronických manometrů, kalibrátorů tlaku a souvisejícího zařízení. Produkce tlakoměrné techniky byla ukončena po roce 2010, kdy firmu Wallace&Tiernan koupila společnost Siemens.

Od r. 2004 zastupujeme dvě indické společnosti, firmu ORION Instruments vyrábějící tlakové spínače a firmu HIRLEKAR Precision vyrábějící diferenční pístové tlakoměry.

říjen 2004 - založení společnosti s ručeným omezeným třemi spolumajiteli Ing. Petrem Hejlem, Ing. Karlem Novotným, Ing. Janem Vaculíkem.
BHV senzory s.r.o. od ledna 2005 přebírá veškeré obchodní aktivity firmy Jan Vaculík - BHV senzory

červenec 2007 - přestěhování provozovny do z rekonstruovaného areálu v Kněževsi u Prahy

říjen 2017-2019 - příprava projektu "VÝVOJ PROGRAMU PRO TESTOVÁNÍ A KALIBRACE MĚŘIDEL TLAKU", který je spolufinancván Evropskou unií

Logo oppik

Doručovací adresa a adresa pracoviště:

BHV senzory s.r.o.
Družstevní 20
252 68 Kněževes u Prahy

Fakturační adresa:

BHV senzory s.r.o.
Suchdolská 77/4
160 00 Praha 6 - Sedlec

IČ: 271 85 851
DIČ: CZ27185851

Kněževes