Naše společnost realizuje v letech 2017 až 2019 projekt "Vývoj Programu pro testování a kalibraci měřidel tlaku", který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je zvýšení nabídky nových softwarových produktů a služeb, lepší uplatnění produktů
firmy na trhu, rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců a zvýšení počtu zaměstnanců.

 

Jeho přínosem je mj. zajištění vazby na aktuální směrnice vyplývající z legislativy EU a dál pak vazby na systémy řízeni jakosti dle směrnic ISO.

 

EU-loga