• čtyřmístný LED resp. šestimístný LCD displej
 • analogový výstupní signál
 • reléový výstup
 • digitální výstup (MODBUS)
 • jedna až čtyři nastavitelné spínací úrovně
 • vysoká přetižitelnost
 • dlouhodobá stabilita
 • komunikační SW na PC
 • bateriové provedení
 • digitální manometr s bateriovým napájením
 • otočný 4,5 místný LCD
 • rozsahy od 100 mbar do 600 bar
 • pro měření kapalin, plynů, strojírenství a zkušební zařízení
 • robustní platové pouzdro
 • nerezová tlaková přípojka
 • pětimístný LCD displej
 • bateriové napájení (min. 1 rok)
 • vysoká přesnost 0.05 %FS
 • paměť špičkových hodnot
 • digitální výstup RS 232, USB
 • komunikační SW
 • TLDMM - přesný digitální manometr
 • DFP - snímač síly (tuny, kg, N, kN)
 • čtyřmístný LCD displej
 • bateriové napájení (4 000 hodin)
 • tára
 • paměť MIN/MAX
 • volitelné jednotky (bar. PSI, MPa)
 • vnitřní podsvícení
 • měření hladiny kapalných produktů v tlakových nádobách

 • pro biofermentory, kvasné tanky, ....

 • měření tlakového spádu na filtračních jednotkách nebo na výměnících tepla

 • čtyřmístný LED resp. pětimístný LCD displej
 • procesní připojení - oddělovací membrána
 • analogový výstupní signál
 • reléový výstup
 • digitální výstup
 • jedna až čtyři nastavitelné spínací úrovně
 • vysoká přetižitelnost
 • dlouhodobá stabilita
 • dvě nezávislá měření statického tlaku
 • instalace bez impulzního potrubí
 • čtyřmístný LED resp. šestimístný LCD displej
 • analogový výstupní signál
 • reléový výstup
 • digitální výstup
 • jedna až čtyři nastavitelné spínací úrovně
 • vysoká přetižitelnost
 • dlouhodobá stabilita
 • diferenční snímače tlaku pro vzduchotechniku
 • pro nízké a střední tlaky
 • s displejem nebo bez displeje
 • se spínacím kontaktem
 • také dvouvodičové provedení
 • diferenční snímače tlaku pro vzduchotechniku
 • pro nízké a střední tlaky
 • s displejem nebo bez displeje
 • se spínacím kontaktem
 • krytí IP 65
 • také dvouvodičové provedení
 • LCD displej
 • měří přetklaky, podtlaky a diference
 • vysoká přesnost
 • krytí IP 67