• čtyřmístný LED resp. šestimístný LCD displej
 • analogový výstupní signál
 • reléový výstup
 • digitální výstup (MODBUS)
 • jedna až čtyři nastavitelné spínací úrovně
 • vysoká přetižitelnost
 • dlouhodobá stabilita
 • komunikační SW na PC
 • bateriové provedení
 • čtyřmístný LED resp. pětimístný LCD displej
 • procesní připojení - oddělovací membrána
 • analogový výstupní signál
 • reléový výstup
 • digitální výstup
 • jedna až čtyři nastavitelné spínací úrovně
 • vysoká přetižitelnost
 • dlouhodobá stabilita
 • pro vodu, vzduch, hydraulické systémy, ropné látky, chemikálie apod.
 • též s oddělovací membránou
 • hydrostatické měření výšky hladiny
 • analogový nebo digitální výstup
 •  

   

  • rozsahy: tlak: 0 .. 10 bar,  teplota: 0 .. 100 °C
  • PTM C4 - dva výstupy 0/4-20 mA pro tlak a teplotu
  • PTM R - čtyři mezní relé
  • PTM MD - dvě mezní relé, výstup RS-485 - protokol MODBUS
  • napájení: 18 - 36 V DC

   

  • pro vodu, vzduch, hydraulické systémy, ropné látky, chemikálie apod.
  • též v provedení s čelní oddělovací membránou
  • v provedení z plastu pro kyseliny a louhy
  • hydrostatické měření výšky hladiny
  • s keramickou nebo nerezovou membránou

   

  • měření hladiny kapalných produktů v tlakových nádobách

  • pro biofermentory, kvasné tanky, ....

  • měření tlakového spádu na filtračních jednotkách nebo na výměnících tepla

  • hydrostatické měření výšky hladiny
  • závěsné ponorné sondy
  • v provedení z plastu pro kyseliny a louhy
  • od 0,4 do 160 m.v.s
  • hydrostatické měření výšky hladiny
  • nerezová závěsná ponorná sonda
  • výška hladiny od 0 .. 0,25 do 0 .. 600 m H2O
  • tlak od 0 .. 2,5 kPa do 0 .. 6 MPa
  • rozsahy od 10 kPa do 600 kPa
  • provedení odolné proti vodě i prachu
  • možnost volby výstupního signálu
  • statický tlak do 20 MPa
  • dlouhodobá stabilita
  • otřesuvzdornost
  • vhodné pro kyslíkové aplikace
  • diferenční snímače tlaku pro vzduchotechniku
  • pro nízké a střední tlaky
  • s displejem nebo bez displeje
  • se spínacím kontaktem
  • také dvouvodičové provedení
  • diferenční snímače tlaku pro vzduchotechniku
  • pro nízké a střední tlaky
  • s displejem nebo bez displeje
  • se spínacím kontaktem
  • krytí IP 65
  • také dvouvodičové provedení
  • dvě nezávislá měření statického tlaku
  • instalace bez impulzního potrubí
  • čtyřmístný LED resp. šestimístný LCD displej
  • analogový výstupní signál
  • reléový výstup
  • digitální výstup
  • jedna až čtyři nastavitelné spínací úrovně
  • vysoká přetižitelnost
  • dlouhodobá stabilita